POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH I JEGO DANE KONTAKTOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Dutkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą S22 Hospitality Dominika Dutkiewicz w Krakowie przy ul. Szewskiej 22 lok. 7, 31-009 Kraków, wpisana do CEiDG, NIP: 6762213111, REGON: 368474690, zwana dalej „Administratorem”.

W sprawach związanych z danymi osobowymi z Administratorem należy kontaktować się na podany powyżej adres korespondencyjny lub za pośrednictwem maila na adres: daneosobowe@szewska22.pl

 1. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji umów tj. świadczenia usług noclegu oraz odpowiedzi na Państwa zapytania związane z nasza ofertą,

 2. marketingu bezpośredniego naszych usług,

 3. pozyskania opinii o pobycie w naszym obiekcie,

 4. prawnie uzasadniony interes realizowany przez podmioty trzecie polegający na marketingu bezpośrednim usług spółki Cupcake Corner Bakery sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Realizacja umowy obejmuje również dochodzenie ewentualnych roszczeń z nią związanych oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji dotyczących realizacji umowy.

Podanie Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże bez wskazanych danych nie możemy zrealizować umowy tj. wyświadczyć Państwu usługi noclegu.

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jako przesłanka przetwarzania danych wskazana jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO), którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego usług i towarów.

Państwa dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:

 1. realizacji umów tj. świadczenia usług noclegu oraz odpowiedzi na Państwa zapytania związane z nasza ofertą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. marketingu bezpośredniego naszych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 3. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na pozyskaniu opinii o pobycie w obiekcie przy ul. Szewskiej 22 w Krakowie – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 4. prawnie uzasadniony interes realizowany przez podmioty trzecie polegający na marketingu bezpośrednim usług spółki CupCake Corner Bakery sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli nie chcecie Państwo, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, możecie Państwo wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z poniższych sposobów: na adres: ul. Szewskiej 22 lok. 7, 31-009 Kraków lub za pośrednictwem maila: daneosobowe@szewska22.pl

 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usług lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. PAŃSTWA PRAWA W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

W każdej chwili macie Państwo prawo:

 1. do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

 3. prawo do przenoszenia danych.

 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzy, że dzięki stosowanym przez nas standardom przetwarzania danych, nie będzie takiej konieczności.

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

W toku świadczenia Państwu usług, w celu ich realizacji, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom takim jak firmy za pośrednictwem których realizowana jest rezerwacja, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, marketingowe.

 1. COOKIES

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. W związku z tym, nasza strona na te potrzeby zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie, w tym przeglądanych informacjach. W tym zakresie nie zbieramy natomiast informacji identyfikujących Państwa takich jak imię czy nazwisko.

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofa, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

W razie pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji!